Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tử tù trốn trại Lê Văn Thọ khai gì khi bị bắt?

Đối tượng Lê Văn Thọ sau khi bị bắt.
Đối tượng Lê Văn Thọ sau khi bị bắt.