Tử tù trốn trại Lê Văn Thọ khai gì khi bị bắt?

Đối tượng Lê Văn Thọ sau khi bị bắt.
Đối tượng Lê Văn Thọ sau khi bị bắt.