Tử tù oan Hàn Đức Long: Nợ nần cả tỉ đồng, bổ sung hơn 200 loại giấy tờ đề nghị bồi thường

Ông Hàn Đức Long hiện nợ hơn 1 tỉ đồng, phải bổ sung hơn 200 giấy tờ đề nghị bồi thường.
Ông Hàn Đức Long hiện nợ hơn 1 tỉ đồng, phải bổ sung hơn 200 giấy tờ đề nghị bồi thường.
Ông Hàn Đức Long hiện nợ hơn 1 tỉ đồng, phải bổ sung hơn 200 giấy tờ đề nghị bồi thường.
Lên top