Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tử tù biệt giam bị cùm chân sao vẫn trốn thoát?

Tử tù sẽ bị giam giữ trong những phòng giam được quản lý nghiêm ngặt.
Tử tù sẽ bị giam giữ trong những phòng giam được quản lý nghiêm ngặt.