Từ TPHCM xuống Vĩnh Long bắt người trái luật để đòi nợ

Nhóm người tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Nhóm người tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Nhóm người tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Lên top