Tụ tập uống bia trong khu cách ly, 9 người bị xử phạt 70 triệu đồng

Lên top