Tụ tập nhậu trong khi giãn cách xã hội, 12 người bị phạt 180 triệu

Phú Yên xử phạt 180 triệu đồng nhóm thanh niên tụ tập nhậu trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xa hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên xử phạt 180 triệu đồng nhóm thanh niên tụ tập nhậu trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xa hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Phương Uyên
Phú Yên xử phạt 180 triệu đồng nhóm thanh niên tụ tập nhậu trong thời gian toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xa hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Phương Uyên
Lên top