Tụ tập đông người bất chấp dịch COVID-19, công ty ở Đà Lạt bị xử phạt

Lên top