Tụ tập đánh bài, đá gà, hát karaoke khi cách ly toàn xã hội

Tụ tập đánh bài ăn tiền khi đang thực hiện cách ly toàn xã hội. Ảnh Hàn Giang.
Tụ tập đánh bài ăn tiền khi đang thực hiện cách ly toàn xã hội. Ảnh Hàn Giang.
Tụ tập đánh bài ăn tiền khi đang thực hiện cách ly toàn xã hội. Ảnh Hàn Giang.
Lên top