Từ Quang Hải đến Ivanovic: Xuất hiện trào lưu hack Facebook danh thủ?

Sau khi giả mạo tự nhận là Ivanovic và cho biết đã lấy lại được tài khoản Facebook, hacker lại đăng dòng trạng thái bằng tiếng Việt tự xưng là "chàng trai vàng trong làng hacker Việt". Ảnh chụp màn hình.
Sau khi giả mạo tự nhận là Ivanovic và cho biết đã lấy lại được tài khoản Facebook, hacker lại đăng dòng trạng thái bằng tiếng Việt tự xưng là "chàng trai vàng trong làng hacker Việt". Ảnh chụp màn hình.
Sau khi giả mạo tự nhận là Ivanovic và cho biết đã lấy lại được tài khoản Facebook, hacker lại đăng dòng trạng thái bằng tiếng Việt tự xưng là "chàng trai vàng trong làng hacker Việt". Ảnh chụp màn hình.
Lên top