Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải. Ảnh: Thu Cúc
Lên top