Từ Nghệ An, mang 100kg thuốc bom vào Kontum bán kiếm lời

Đối tượng Són bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh TT
Đối tượng Són bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh TT
Đối tượng Són bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh TT
Lên top