Từ ngày 1.7, thu hồi sổ hộ khẩu khi thay đổi thông tin

Lên top