Từ ngày 10.10: Làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền có thể phạt đến 100 triệu

Lên top