Từ một lời nhờ của thiếu nữ, nhóm thiếu niên lên đường hỗn chiến

Công an khống chế 5 đối tượng mang khung khí đi hỗn chiến. Ảnh: CACC
Công an khống chế 5 đối tượng mang khung khí đi hỗn chiến. Ảnh: CACC
Công an khống chế 5 đối tượng mang khung khí đi hỗn chiến. Ảnh: CACC
Lên top