Từ hôm nay, 1.9, quán karaoke không được hoạt động sau 0 giờ

Các quán Karaoke không được hoạt động sau 0 giờ.
Các quán Karaoke không được hoạt động sau 0 giờ.
Các quán Karaoke không được hoạt động sau 0 giờ.
Lên top