Tử hình kẻ phóng hỏa đốt nhà người tình khiến 2 người chết

Bị cáo Thụ tại phiên tòa. Ảnh: Lin Xong
Bị cáo Thụ tại phiên tòa. Ảnh: Lin Xong
Bị cáo Thụ tại phiên tòa. Ảnh: Lin Xong
Lên top