Tử hình kẻ cầm đầu đường dây mua ma túy từ nước ngoài về Đà Nẵng bán

Các đối tượng mua bán ma túy trái phép ở Đà Nẵng. Ảnh: Hoàn Nhân
Các đối tượng mua bán ma túy trái phép ở Đà Nẵng. Ảnh: Hoàn Nhân
Các đối tượng mua bán ma túy trái phép ở Đà Nẵng. Ảnh: Hoàn Nhân
Lên top