Từ hành vi rửa tiền tại Alibaba: Cảnh báo sự tiếp tay tẩu tán tài sản

Nguyễn Thái Lực (ảnh nhỏ) rửa tiền cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ảnh:LĐO).
Nguyễn Thái Lực (ảnh nhỏ) rửa tiền cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ảnh:LĐO).
Nguyễn Thái Lực (ảnh nhỏ) rửa tiền cho Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (ảnh:LĐO).
Lên top