Từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, ôtô chở 6 người trốn cách ly

Chiếc ôtô chở 6 người từ Đà Nẵng về khai báo gian dối. Ảnh: Công an
Chiếc ôtô chở 6 người từ Đà Nẵng về khai báo gian dối. Ảnh: Công an
Chiếc ôtô chở 6 người từ Đà Nẵng về khai báo gian dối. Ảnh: Công an
Lên top