Từ chủ quán game thành ông trùm đường dây cá cược nghìn tỉ

Phí Văn Huấn (ngoài cùng) - trùm đường dây cá cược nghìn tỉ qua trang powgs.com.
Phí Văn Huấn (ngoài cùng) - trùm đường dây cá cược nghìn tỉ qua trang powgs.com.
Phí Văn Huấn (ngoài cùng) - trùm đường dây cá cược nghìn tỉ qua trang powgs.com.
Lên top