Từ ảnh của "soái ca" trên facebook, kiểm lâm điều tra ra thủ phạm