Từ 1.7, thay đổi về đăng ký thường trú, tạm trú, không cấp mới sổ hộ khẩu

Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người trên địa bàn thành phố. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người trên địa bàn thành phố. Ảnh: V.Dũng.
Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người trên địa bàn thành phố. Ảnh: V.Dũng.
Lên top