Từ 1.1.2018, bỏ hình phạt tử hình với tội danh cướp tài sản

Lên top