TT-Huế: Cha dùng dao đâm chết con trai rồi nhờ người chở đi đầu thú