Truy trách nhiệm Bộ Công Thương trong đại án Gang thép Thái Nguyên

Các bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: C.H.
Các bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: C.H.
Các bị cáo trong vụ án Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: C.H.
Lên top