Truy tố vợ Đường “Nhuệ” và 4 cán bộ tỉnh Thái Bình về vụ đấu giá đất

Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh MC
Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh MC
Nguyễn Thị Dương cùng 4 cán bộ tỉnh Thái Bình bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh MC
Lên top