Truy tố tài xế Mercedes tông chết tài xế Grab và bị thương nữ tiếp viên

Công an thực nghiệm vụ Mercedes tông GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không vào ngày 4.2.2020. Ảnh: Tứ Quý
Công an thực nghiệm vụ Mercedes tông GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không vào ngày 4.2.2020. Ảnh: Tứ Quý
Công an thực nghiệm vụ Mercedes tông GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không vào ngày 4.2.2020. Ảnh: Tứ Quý
Lên top