Truy tố nhóm đối tượng phá rừng rồi dùng trâu vận chuyển gỗ đi tiêu thụ

Lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi địa bàn quản lý của một công ty lâm nghiệp ở địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa: T.X
Lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi địa bàn quản lý của một công ty lâm nghiệp ở địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa: T.X
Lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi địa bàn quản lý của một công ty lâm nghiệp ở địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh minh họa: T.X
Lên top