Truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng nhiều bị can

Ông Huỳnh Nam Dũng (sinh năm 1956) là Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007.
Ông Huỳnh Nam Dũng (sinh năm 1956) là Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007.
Ông Huỳnh Nam Dũng (sinh năm 1956) là Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top