Truy tố Loan “cá” cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

Loan "cá" cùng đàn em bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Đồng Nai
Loan "cá" cùng đàn em bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Đồng Nai
Loan "cá" cùng đàn em bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top