Truy tố hai đối tượng vận chuyển 2 tạ ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Số ma túy đá do Nhia Hơ và Vừ Bá Tếnh vận chuyển bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.X
Số ma túy đá do Nhia Hơ và Vừ Bá Tếnh vận chuyển bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.X
Số ma túy đá do Nhia Hơ và Vừ Bá Tếnh vận chuyển bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: T.X
Lên top