Truy tố Giám đốc công ty vẽ “dự án ma” bán cho 400 khách hàng, thu 120 tỉ

Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top