Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài

Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM). Ảnh: Anh Tú.
Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM). Ảnh: Anh Tú.
Ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM). Ảnh: Anh Tú.
Lên top