Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và 2 cấp dưới. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và 2 cấp dưới. Ảnh: Bộ Công an
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và 2 cấp dưới. Ảnh: Bộ Công an
Lên top