Truy tố cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Giải quyết các khu đất “vàng” thế nào?

Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến.
Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến.
Cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến.
Lên top