Truy tố cựu Chủ tịch Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

Cựu Chủ tịch DAB trong phiên tòa tháng 5.2019.
Cựu Chủ tịch DAB trong phiên tòa tháng 5.2019.
Cựu Chủ tịch DAB trong phiên tòa tháng 5.2019.
Lên top