Truy tố con nuôi Đường Nhuệ vụ đập nát chân đối thủ cuối năm 2018

Tiến trắng (con nuôi Đường Nhuệ) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh ĐL
Tiến trắng (con nuôi Đường Nhuệ) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh ĐL
Tiến trắng (con nuôi Đường Nhuệ) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh ĐL
Lên top