Truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

BN 3051 ở Hải Dương bị truy tố tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 của Bộ luật Hình sự. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
BN 3051 ở Hải Dương bị truy tố tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 của Bộ luật Hình sự. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
BN 3051 ở Hải Dương bị truy tố tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 240 của Bộ luật Hình sự. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top