Truy tố ba bị can vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe ôtô

Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường.
Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường.
Bị can Doãn Quý Phiến tại buổi thực nghiệm hiện trường.
Lên top