Truy tố 3 “cò” ngư phủ bắt cóc người đòi tiền chuộc

2 đối tượng Hậu và Thịnh trong vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: PV
2 đối tượng Hậu và Thịnh trong vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: PV
2 đối tượng Hậu và Thịnh trong vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: PV
Lên top