Truy tố 2 kẻ xé biên bản, đánh công an kiểm tra phòng dịch COVID-19

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Lên top