Truy tố 2 cha con giết người ngày mùng 1 Tết

Chuẩn bị đám tang anh Thuyết do bị đâm tử vong vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuẩn bị đám tang anh Thuyết do bị đâm tử vong vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
Chuẩn bị đám tang anh Thuyết do bị đâm tử vong vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top