Truy tố 10 cán bộ ở Bình Thuận gây thất thoát gần 10 tỉ đồng

Một số cán bộ ở Bình Thuận bị truy tố. Ảnh: VKSND Bình Thuận.
Một số cán bộ ở Bình Thuận bị truy tố. Ảnh: VKSND Bình Thuận.
Một số cán bộ ở Bình Thuận bị truy tố. Ảnh: VKSND Bình Thuận.
Lên top