Truy tìm "trùm" ma tuý trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Đối tượng Phạm Ngọc Toản cùng súng đạn và ma tuý tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Phạm Ngọc Toản cùng súng đạn và ma tuý tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CACC
Đối tượng Phạm Ngọc Toản cùng súng đạn và ma tuý tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CACC
Lên top