Truy tìm thanh niên livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng ở TPHCM

Nam thanh niên livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng. Ảnh: Cắt từ clip
Nam thanh niên livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng. Ảnh: Cắt từ clip
Nam thanh niên livestream chửi bới rồi nổ nhiều phát súng. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top