Truy tìm thanh niên đi ôtô rút kiếm chém tới tấp vào kính tài xế xe tải

Người thanh niên rút kiếm Nhật chém vào cửa kính xe tải - Ảnh cắt từ video.
Người thanh niên rút kiếm Nhật chém vào cửa kính xe tải - Ảnh cắt từ video.
Người thanh niên rút kiếm Nhật chém vào cửa kính xe tải - Ảnh cắt từ video.
Lên top