Truy nã nữ khách lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng

Truy nã “nữ khách” lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng. Ảnh: CAĐN
Truy nã “nữ khách” lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng. Ảnh: CAĐN
Truy nã “nữ khách” lừa chủ khách sạn chiếm đoạt 26 tỉ đồng. Ảnh: CAĐN
Lên top