Truy nã nguyên Trưởng phòng kinh doanh Hội sở Ngân hàng Đông Á

Nguyễn Huỳnh Đăng. Ảnh cơ quan điều tra.
Nguyễn Huỳnh Đăng. Ảnh cơ quan điều tra.
Nguyễn Huỳnh Đăng. Ảnh cơ quan điều tra.