Truy nã nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh:T.P.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh:T.P.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh:T.P.
Lên top