Truy nã nguyên Phó Giám đốc Petroland

Ông Trần Hữu Giang bị cáo buộc lợi dụng chức vụ khi còn đương chức phó giám đốc Petroland.
Ông Trần Hữu Giang bị cáo buộc lợi dụng chức vụ khi còn đương chức phó giám đốc Petroland.
Ông Trần Hữu Giang bị cáo buộc lợi dụng chức vụ khi còn đương chức phó giám đốc Petroland.
Lên top